Våra tjänster

Adminstration-Lönehantering-Kundfakturor-Leverantörsfakturor-Upprätta Affärsplan-Bolagsbildning


- Ekonomisk förvaltning 

Redovisning
-Löpande bokföring-Moms redovisning -Skattedekleration  -Bokslut/Årsredovisning

Övrigt-Tolkning-Kontakt med olika myndigheter
-Affärsjuridisk rådgivning